สายต่อถาวรกับกับแบตเตอรี่รถยนต์ ของ GPS Tracking ดูรูปขนาดจริง

สายต่อถาวรกับกับแบตเตอรี่รถยนต์ ของ GPS Tracking

สายต่อถาวรกับกับแบตเตอรี่รถยนต์ ของ GPS Tracking

รายละเอียดเพิ่มเติม

76 รายการในร้านค้า

600.00 ฿

เริ่มจำหน่าย เริ่มจำหน่าย!

สายต่อถาวรกับกับแบตเตอรี่รถยนต์ ของ GPS Tracking

OPTION

สามารถติดตั้งในรถยนต์แบบเพื่อการใช้งานที่นานกว่า แบบถาวรโดยตรงกับแบตเตอรี่ด้วย (อุปกรณ์เสริม) วงจรลดระดับแรงไฟ Step down Power Supply ก็ได้

โดยใช้ชุดต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นอุปกรณ์เสริมของ GPS tracker ใช้สำหรับติดตั้งการใช้งานแบบถาวรในรถยนต์ ราคา 700 บาท

รถเข็น  

ไม่มีสินค้า

0.00 ฿ ค่าจัดส่ง
0.00 ฿ รวม

รถเข็น ชำระเงิน